Kvalificeret feedback til samtaler i salg og kundeservice

Kan man...analysere din stemme? Ja.analysere kvaliteten af en dialog? Ja
Image module

Stemme- og SamtaleAnalyse (SSA) er et unikt, dansk forskningsprojekt og metode, der har dokumenteret effekt på salg og kundeservice.

Ofte er feedback subjektiv sidemandsoplæring baseret på erfaring eller leder vs. medarbejder. SSA tilbyder en metode med objektive, kvalitative kriterier, der kan testes og trænes.

SSA er kvalificeret, forskningsbaseret feedback på samtaler. Der analyserer og dokumenterer den enkeltes stemmebrug.

Digitaliseringen af kommunikation sætter øget fokus på kvalitet, når mennesker mødes i en samtale. SSA er et unikt værktøj til at teste og øge kvaliteten i samtaler mellem mennesker.

Analysen med SSA ser på 9 områder for din stemmes kvaliteter og 6 parametre for dialogen.

Optagelser analyseres og resultaterne formidles individuelt.

Resultaterne bruges til træning og eftektmåling efter et forløb med Stemme- og Samtaleanalyse, så både læring og effekt i kunde- eller salgsmålinger dokumenteres.

Image module

Forsker Maya Overbye Herulf

Måden vi lærer og træner på er vigtig, så testen støttes af den proces, det er at arbejde med sin stemme og dialog. Kvaliteten findes ikke i at sætte folk på skolebænken og vise dem en test, men i forløbet med information, analyse, læring og reflektion. Så kan vi skabe noget nyt og fantastisk med SSA som metode og tilgang.

  • SSA har dokumenteret effekt.
  • SSA er resultatet af dansk forskning.
  • SSA er udviklet i samarbejde med lydspecialister fra Force Technology.
Maya Overbye Herulf
Forsker, Maya Overbye Herulf
SSA udviklet i samarbejde med Force Technology

SSA er udviklet i samarbejde med Force Technology