Leverandører og samarbejdspartnere

Værktøjer og metoder

Analyser og viden

Samarbejdspartnere

SHL

Wiley

 Praice

Polinode

Force Technology

Teams To Work

Actee

Brock University, Canada

Hertil har vi vores egne produkter, der udvikles af Elkan.io

Kompetenceprofiler

SHL OPQ32r kompetencetest

ELKAN kan som associeret hos SHL tilbyde alle værktøjer og tests, som findes på 30 sprog og med data fra 150 lande. Grundlagt i 1977 af Saville og Holdsworth er værktøjerne siden blevet de mest anvendte og anerkendte. SHL’s tests bruges af halvdelen af Fortune 500 virksomheder til afdækning af evner, adfærd og kompetencer.

Vi tilbyder evnetest, adfærdstest, kompetencetest samt undervisning og træning i værtkøjer fra SHL. OPQ32 er den mest velkendte. Nyere værktøjer som Emotional Questionaire (EQ) og digitale værktøjer er kommet til.

Det er oftest store virksomheder, der har mulighed for at anvende SHL’s værktøjer, men mindre og mellemstore virksomheder kan få de samme muligheder hos ELKAN. Kontakt os for at høre mere.

360 ° profiler

Praice er et værktøj til rekruttering, individuelle profiler og teamsamarbejde.

Praice er baseret på dit eget udsagn om egen adfærd sammenlignet med dit netværks. Dvs. at venner, familie og kollegaer også vurderer din profil og kommer med et udsagn.

Det giver et stærkt billede af opfattelse af den enkeltes egen adfærd og andres opfattelse af samme. Dermed får du et stærkt redskab til dialog og udvikling af personen og samarbejdet med andre.

Praice har desuden et workflow til rekruttering. ELKAN tilbyder Praice gratis i forbindelse med et forløb.

Netværksanalyser (ONA)

ONA – Organizational Network Analysis – er et overlegent redskab til organisationsanalyse og særligt til forandringsprocesser.

Polinode kan sikre analyse af mails, netværk, alder, køn, anciennitet, kompetencer og meget andet. Et er organisationens hierarki, noget andet er hvordan folk i virkeligheden kommunikerer og netværker. Hvem er centrum af viden, kommunikation og ledelse?

Adfærdsprofiler

Vi har talt over 40 forskellige test til adfærdsprofiler. Hexaco er en af de nyere og mere roste af psykologer. Den udspringer af et stort forskningsstudier, der er baggrunden for testen.

Selve testen er gratis. Vi leverer analyse, proces, læring og træning.

DiSC-profiler

De velkendte og vellidte DiSC-profiler, der simpelt, enkelt og effektivt giver rammer for dialog, indsigt og samarbejde.

Workplace, Agile, Team, Leadership, Sales… osv. DiSC har mange muligheder. Hvis I har profiler liggende i forvejen, så hjælper vi også med at re-vitalisere brugen af dem. Vi ser mange profiler – DiSC eller ej – der havner i en skuffe. Det er ærgerligt, når de kan give så megen mere værdi til samarbejde, ledere, konfliktevner, omplacering og udvikling.

Vi tilbyder sammenligningsprofiler gratis, hvis I tester flere internt, dvs. 2 eller mere. Det er særligt godt til teams, ledere eller mindre virksomheder. Vi har vejledninger til at gennemføre dialog og 1:1.

Udvikling af teamet

Patrick Lencioni skrev bogen Five Dysfunctions of a Team der siden er blevet til test-systemet og metoden Five Behaviors of a Cohesive Team.

Metoden gennemføres bedst med teamtest, men kan eksekveres i et forløb uden. Testen udmærker sig ved at have en gratis opfølgningsrapport, der viser teamets udvikling. Testen bygger på den dokumenterede korrelationen mellem de 5 niveauer Tillid > Konflikt > Commitment > Ansvar > Resultater.

Vi bruger det til teamledere, udvikling af teamet og særlig til agile teams.

Udvikling af teamet

Teams to Work

Teams to Work kan vi tilbyde gratis sammen med forløb til udvikling af teamet, da vi har en aftale med Teams to Work.

Testen fokuserer på teamets adfærdsprofil og giver et samlet billede af gruppens fokus, udfordringer og potentiale.

Vision og strategi

LEGO SERIOUS PLAY (LSP) er udviklet af LEGO og Vanderbilt University. Det er en stringent system, der giver forståelse, indsigt, processtyring og resultater i at gøre de abstrakte visioner, værdier og strategier konkrete.

Metoden kan også bruges individuelt, men fungerer bedst i grupper af 2-8 deltagere ad gangen. Når processen er fuldt udfoldet, så kan den være tidskrævende, men effekt og udbytte er stort.

Vi træner også organisationer i at bruge og facilitere med LEGO internt.

Samtale- og Stemmeanalyse

SSA udviklet i samarbejde med Force Technology

SSA – stemme- og samtaleanalyse er vores stolthed. Systemet er udviklet af forsker Maya Overbye Herulf, der har fokuseret på stemmens kvaliteter og hvordan vi føler os hørt og forstået i en dialog.

Maya har formået at sætte stemme og dialog på formel, så det både kan analyseres objektivt og trænes. Det har givet et stærkt værktøj til at analysere enhver form for dialog – salg, kundeservice, ledere og service. SSA har allerede vist at det har en dokumenterbar effekt på salg og service.

Metode og analyse er udviklet i samarbejde med Force Technology. Danske lydspecialister.

Kontakt os for at høre mere om SSA.

Virtuel ledertræning

Actee udvikler og leverer virtuel ledertræning i spilformat. Vi faciliterer træningen og gennemfører lederudviklingen.

Det er muligt at vælge mellem mange forskellige spil til at sætte fokus på særlige områder af udvikling inden for ledelse. Spørg os om mulighederne, hvis I er interesserede i spiltræning af lederne.

Udviklingssamtaler

Carrie er ELKANs eget bud på hvordan udviklingssamtaler bliver et strategisk redskab til måling af organisationens udvikling. Metoden er baseret på sociologiske og psykologiske teorier inden for udvikling, motivation, samtaler og organisationer.

Kontakt os for at høre mere om Carrie. Et moderne alternativ til de årlige MUSamtaler og store mængder af administation.

Instruktører

Alle instruktører er certificerede i de værktøjer, som de bruger. Vi sikrer træning og løbende opdatering. Læring og løbende optag af viden er et ugentligt krav hos ELKAN.

Alle processer og elementer gennemgås inden opgaven eksekveres.