Mikael Elkan
Mikael Elkan
Ejer og konsulent inden for ledelse, organisationer, personer og teams
Mikael startede ELKAN i år 2000. Hans områder er udvikling og analyser af ledelse, teams og organisationer. Mikael har tidligere været konsulent og projektleder. Han er altid i gang med en uddannelse.
Lars Kirstein
Lars Kirstein
Konsulent inden for strategi, forretningsmodeller og salg
Lars er tidligere direktør i store virksomheder som Martin Gruppen, B&O, Acer og Strålfors. Hans områder er forretningsudvikling, strategi og salgsudvikling.
Maya Overbye Herulf
Forsker i stemme- og samtaleanalyse og læring
Maya har udviklet SSA i et dialogisk perspektiv, dvs. at vi ud fra både stemmekvalitet og dialog mellem to mennesker kan sætte objektive kriterier for kvaliteten af en samtale og dens udtryk